Senda Brokers, el nou nom de l’associació de corredories ESPANOR

Central porta 10 anys sent membre d’aquesta agrupació

El Grup Espanor A.I.E va presentar, durant la celebració de la seva VIII Convenció, el seu rebranding corporatiu. L’agrupació ha realitzat un canvi de nom i imatge, però ha mantingut el seu ADN propi i el seu objectiu d’oferir serveis d’alta qualitat als seus clients.

Senda Vivir Seguros

Amb aquest canvi també han creat una nova marca comercial, “Senda Vivir Seguros“, amb la qual volen reforçar la competitivitat de les corredories d’assegurances que en formen part, com en el cas de Central.

“El llançament d’aquesta nova marca suposa un canvi de paradigma i una fita indiscutible en el sector”, afirma el conseller delegat de Senda Brokers, Joaquín Tabernero. Operar sota la mateixa marca permetrà a les corredories assolir noves cotes d’eficàcia, així com “vendre més i millor”. “Senda Vivir Seguros és la millor eina perquè les nostres corredories associades parlin un idioma comú i puguin oferir els productes més competitius als seus clients”, explica, “No volem ser els més grans, però sí, ser els millors”, afegeix.

Nova marca Central

Central, aquest és el nom amb què ActelGrup denominarà d’ara endavant la seva Corredoria d’Assegurances. Un nou nom i una nova imatge que reflecteix els valors del grup cooperatiu i que pretén afrontar el futur amb més força.

Central, fundada el 1987, ha estat i és la corredoria de referència del sector agrari de la província de Lleida, donant un servei personalitzat i integral als seus socis i especialitzada en tota mena d’assegurances, orientada al servei a particulars, empreses i autònoms, comptant en l’actualitat amb una cartera de gairebé 13.000 clients.

Ara, Central inicia una nova etapa que anirà acompanyada de la creació d’una pàgina web amb un enfocament més comercial i una imatge actualitzada i en què els clients podran trobar les assegurances en promoció per a cada sector, així com el recull de totes les assegurances que ofereix i que es poden contractar a Central, sigui per a particulars o empreses i autònoms, a més de tots els tipus d’assegurances agràries: agrícoles, pecuàries, aqüícoles i forestals. Una web més dinàmica amb les eines i la informació necessàries en un sol clic.

La presència a les xarxes socials, clau per fer arribar la informació i les últimes novetats als clients de Central, és una altra de les accions per les quals aposta l’entitat. Així, LinkedIn és el canal social que té en l’actualitat i al qual se sumarà la creació de nous comptes a les xarxes de Facebook i Instagram i l’enviament mensual de newsletters amb informació sobre accions, novetats en el sector, productes i campanyes. Des d’ActelGrup apostem per la proximitat amb els socis de les cooperatives i els clients oferint-los canals d’informació més propers i adaptats al moment digital en què ens trobem actualment.

Imprescindibles per omplir una Declaració Amistosa d’Accident (D.A.A)

En cas de patir un accident de circulació, i sempre que sigui possible, s’ha d’emplenar correctament la D.A.A. (Declaració Amistosa d’Accident), ja que la gestió entre companyies asseguradores serà molt més àgil.

IMPRESCINDIBLES per omplir correctament una D.A.A. :

Hi ha dues fulles autocopiables i cada conductor haurà de conservar una d’elles, és indiferent si és l’original o la còpia.

Cada conductor ha de posar les seves dades a VEHICLE A o a VEHICLE B, és indiferent a l’hora de determinar culpabilitats:

  • Data d’accident: És fonamental que la data d’ocurrència estigui ben informada. Si no, la companyia del vehicle contrari podria entendre que es tracta d’un accident diferent i pot refusar la responsabilitat del seu assegurat. Això suposaria una demora de diversos dies en la resolució.
  • Lloc d’ocurrència: És molt important indicar on ha tingut lloc l’accident. En cas de discrepàncies, i en un peritatge del lloc de l’incident, ens podria arribar a inculpar en aquell lloc erroni segons les característiques de circulació.
  • Dades del contrari: És una informació crítica en un accident, ja que hem de saber on dirigir la nostra reclamació. Per això, és imprescindible obtenir totes les dades del conductor contrari (nom, matrícula, companyia, número de pòlissa, etc.). Si fos impossible aconseguir aquesta informació completa, la MATRÍCULA és la dada fonamental. Important escriure-la amb lletra llegible per evitar errors en la identificació del contrari.
  • Versió de l’accident: Serà el que determinarà si som culpables d’aquest o si hem de reclamar a companyia contrària.

Existeixen una sèrie de situacions tipus que s’han de marcar mitjançant unes creus en l’apartat 12.- CIRCUMSTÀNCIES (cada intervinent ha de marcar les caselles que coincideixin amb la descripció de la seva situació en el moment de l’accident, i que correspondran a la columna “A” o “B”).

En cas de dubtes, i per a un millor aclariment de la versió, poden dibuixar un croquis de l’accident a l’apartat 13.- CROQUIS, o indicar en observacions qualsevol cosa rellevant que pugui complementar a la versió de l’incident.

En cas de no estar d’acord amb les caselles marcades, amb el croquis dibuixat, o si se sent intimidat per l’altre conductor i per evitar problemes posteriors, és millor que NO SIGNIN aquesta declaració i demanar que intervingui l’autoritat.