Comunicats

Notifica’ns el teu sinistre

Pressupost

Sol·licita’l a la teva mida

Comunicats de sinistres

En cas de sinistre

Pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant qualsevol de les opcions que tens a continuació, o consultar els telèfons d’assistència 24 h.

EFECTES DE LA DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA SOBRE LA COBERTURA DELS CONTRACTES D’ASSEGURANCES

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID – 19 ( «BOE» núm. 67, de 14 de març de 2020 ), no estableix cap disposició que afecti la obligació de compliment dels contractes ni suspèn els termes o terminis en els quals aquestes obligacions havien de ser complertes, tot i que l’article 955 de el Codi de Comerç reconeix el Govern, en els casos d’epidèmia oficialment declarada, la facultat de poder acordar en Consell de Ministres, Donant Compte al Congrés, la suspensió dels terminis assenyalats per al compliment de les operacions mercantils, determinant els punts o places on estimi convenient la suspensió, quan estàs no hi hagi de ser general en tot el Regne. Prerrogativa de la qual no ha fet ús.

Els sinistres que es puguin produir infringint les mesures adoptades (per ex. Amb ocasió de desplaçament no autoritzats per la norma), podrien ser objecte de sanció administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana ( «BOE» núm. 77, de 31 de març de 2015), però sense que aquesta circumstància pogués erigir és causa suficient per a l’incompliment de les obligacions indemnitzatòries assumides en els contractes d’assegurança.

Finalment, encara que és possible que les gestions que haurien de realitzar-se presencialment a les oficines de les entitats asseguradores o de les corredories d’assegurances podrien no poder practicar-se per romandre temporalment tancades, cal recordar que, sense perjudici de les prevencions sanitàries d’obligat i raonable compliment, l’article 7, apartat f), de l’esmentat Reial Decret, autoritza expressament a que durant la vigència de l’estat d’alarma les persones puguin circular per les vies d’ús públic per desplaçar-se a les entitats d’assegurances.

Si hi ha lesionats cal trucar als serveis d’emergències, en aquest cas, totes les persones implicades que hagin sofert lesions hauran de sol·licitar l’informe d’assistència mèdica per tal d’aportar-lo a l’asseguradora.

Cal tenir present que, només tindran consideració de lesions derivades de l’accident aquelles que siguin ateses dins de les 72 hores següents a l’esdeveniment del sinistre. En cas de sol·licitar la primera assistència a posteriori no s’entendran conseqüència de l’accident i per tant no tindran cobertura.

Si hi ha mals materials i les dues parts estan d’acord, s’ha de complimentar la declaració amistosa d’accident (D.A.A.), posant especial atenció en recollir correctament les dades principals del contrari (dades personals, matrícula, número de pòlissa i companyia).

Si algun dels implicats no col·labora, el millor és trucar a la Policia o als Mossos d’Esquadra.

En cas que es necessiti traslladar el vehicle al taller, i sempre que tingui contractada l’assistència en viatge, s’ha de trucar sempre al telèfon de l’assistència de la seva companyia.

El termini de comunicació és de 7 dies des de la seva ocurrència o des del moment en que ens assabentem del sinistre, així doncs, en cas de sinistre cal que contacti el més aviat possible amb nosaltres per tal d’iniciar la reclamació. Malgrat tot, en cas d’urgència, el pot comunicar directament a la companyia. En aquest cas haurà de tenir a ma les dades del titular i el número de pòlissa.

En qualsevol cas, en el moment de reparar, podrà optar per utilitzar el servei d’assistència de la companyia o optar pels seus professionals habituals de confiança.

En cas que sigui necessàri realitzar reparacions urgents per a disminuir el sinistre, cal fer prèviament un reportatge fotogràfic dels desperfectes i procedir a les reparacions necessàries, deixant visibles els treballs efectuats pels reparadors i guardant les peces substituïdes per tal que el pèrit pugi fer les comprovacions oportunes. 

Una cop el pèrit hagi el vistiplau, es finalitzarà la reparació y es presentaran les factures corresponents per a procedir a la indemnització.

Escríbenos

Puedes enviarnos un correo a info@centralsegur.com.

Llámanos

Llámanos al 973 700 830 o déjanos tus datos en el formulario siguiente y te llamaremos nosotros.

¿Tomamos un café?

Ven a visitarnos y coméntanos tus dudas y sugerencias.

Escriu-nos

Ens pots enviar un correu electrònic a info@centralsegur.com.

Truca’ns

Truca’ns al 973 700 830 o deixa’ns les teves dades en el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.

Fem un cafè?

Vine a veure’ns i comenta'ns els teus dubtes i suggeriments.